Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

– Mỗi sinh vật sống trong một trạng thái  môi trường khác nhau, có con vật sống ở nhiệt độ rấ t cao nhưng có sinh vật chỉ sống ở mực độ vừa phải.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật:

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

–  Đối với sinh vật có loài sống ở nhiề độ rất cao như  vi khuẩn, lại có loài sống nhiệt độ thấp như là  ấu trùng ngô.

– Đối với cây cối ở mức dao động từ 20-30 độ là nhiệt độ thích hợp cho cây quang hợp và hô hấ, nằm ngoài vùng nhiệt độ trên 2 quá trình đó không thể diễn ra được.

  • Cây ở vùng nhiệt đới và ôn đới khác nhau :

– Cây ở vùng nhiệt đới lá biến thành gai, hệ thống rễ dài dày đâm sâu, bề mặt lá có lớp cu tin dày để hạn chế sự thoát hơi nước, thân cây mọng nước.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật-1

 

– Cây ở vùng ôn đới lá thường rụng vào mùa đông, thân và rễ có lớp bần dày để tạo thành vỏ bọc bảo vệ cây

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật-2

 

  • Động vật vùng lạnh khác vùng nóng:

– Sinh vật ở vùng lạnh có lớp lông và mỡ dày hơn sinh vật vùng nóng.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật-3

 

– Bao gồm 2 nhóm sinh vật chịu ảnh hưởng của nhiệt độ:

  • Sinh vật biến nhiệt: Có cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.
  • Sinh vật hằng nhiệt: Có cơ thể  không phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường.
Xem Thêm  Hình xăm cá chép nghệ thuật đẹp, độc, chất chơi

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật-4

 

2. Ảnh hưởng của độ ẩm

– Tùy vào đặc điểm của cây mà cây đó bắt buộc phải thích nghi vào những môi trường được qui định là của riêng nó để phát triển một cách tốt nhất: Cây sống nơi ẩm ướt thiếu ánh sáng; Cây sống ở ánh sáng mạnh; Cây sống nơi khô hạn.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật-5

 

– Điển hình cho sinh vật sống ở môi trường ẩm ướt đó là : Ếch; bởi lẽ nhiệt độ cao sẽ làm chúng mất nước rất nhah vì cấu tạo  lớp da trần.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật-6

 

– Bao gồm 2 nhóm : Ưa ẩm và chịu hạn.

  • Thực vật:

– Ưa ẩm: nơi sống là ruông lúa nước, bãi ngập ven biển, dưới tán cây rừng.

– Chịu hạn : nơi sống là bãi cát sa mạc trên đồi núi.

  • Động vật:

– Ưa ẩm: nơi sống trên cây, trong vườn, trong đất

– Chịu hạn: nơi sống là bãi cát sa mạc trên đồi núi.

Bài Liên Quan: