Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang

Hướng dẫn cách tạo chữ kiểu đẹp gồm các kiểu chữ thông dụng như viết chữ in nghiêng, in đậm, gạch chân, chữ gạch ngang, các kí tự lạ trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo. Các kiểu chữ đẹp này giúp thể hiện sự ấn tượng độc đáo với các nội dung thu hút người xem và lợi ích giúp tăng tương tác trên mạng xã hội.
Văn bản của bạn
Gach ngang nét ngắn
T̵ạ̵o̵ ̵c̵h̵ữ̵ ̵k̵i̵ể̵u̵ ̵đ̵ẹ̵p̵
Gạch ngang nét dài
T̶ạ̶o̶ ̶c̶h̶ữ̶ ̶k̶i̶ể̶u̶ ̶đ̶ẹ̶p̶
Xiên ngắn
T̷ạ̷o̷ ̷c̷h̷ữ̷ ̷k̷i̷ể̷u̷ ̷đ̷ẹ̷p̷
Xiên dài
T̸ạ̸o̸ ̸c̸h̸ữ̸ ̸k̸i̸ể̸u̸ ̸đ̸ẹ̸p̸
Gạch ngang nét uốn
T̴ạ̴o̴ ̴c̴h̴ữ̴ ̴k̴i̴ể̴u̴ ̴đ̴ẹ̴p̴
Gạch chân (macron kép)
T͟ạ͟o͟ ͟c͟h͟ữ͟ ͟k͟i͟ể͟u͟ ͟đ͟ẹ͟p͟
Gạch chân (dòng thấp)
T̲ạ̲o̲ ̲c̲h̲ữ̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲đ̲ẹ̲p̲
Gạch chân kép
T̳ạ̳o̳ ̳c̳h̳ữ̳ ̳k̳i̳ể̳u̳ ̳đ̳ẹ̳p̳
Mũi tên bên dưới
T͢ạ͢o͢ ͢c͢h͢ữ͢ ͢k͢i͢ể͢u͢ ͢đ͢ẹ͢p͢
Sóng biển bên dưới
T̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ẹ̼p̼
Dấu hoa thị bên dưới
T͙ạ͙o͙ ͙c͙h͙ữ͙ ͙k͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙ẹ͙p͙
Tia sét bên trên
T͛ạ͛o͛ ͛c͛h͛ữ͛ ͛k͛i͛ể͛u͛ ͛đ͛ẹ͛p͛
Mặt cười phía trên
T̐̈ạ̐̈o̐̈ ̐̈c̐̈h̐̈ữ̐̈ ̐̈k̐̈i̐̈ể̐̈u̐̈ ̐̈đ̐̈ẹ̐̈p̐̈
Chữ lộn ngược
dẹđ nểıʞ ữɥɔ oạ⊥
Viết hoa nhỏ (chữ 'F' cách điệu)
Tᴀ̣ᴏ ᴄʜᴜ̛̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ đᴇ̣ᴘ
Viết hoa nhỏ (chữ 'F' tương ứng)
Tᴀ̣ᴏ ᴄʜᴜ̛̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ đᴇ̣ᴘ
Superscript
ᵀᵃ̣ᵒ ᶜʰᵘ̛̃ ᵏᶦᵉ̂̉ᵘ đᵉ̣ᵖ
Subscript
Tạₒ cₕᵤ̛̃ ₖᵢₑ̂̉ᵤ đₑ̣ₚ
Mini-me
Tạoͦ cͨhͪữ kiͥểuͧ đẹp
Mini superscript
Tạ ͦ ͨ ͪữ k ͥể ͧ đẹp
Chữ chồng mini
cᵀhạữͦ đᵏẹͥpểᵘ
Chữ bong bóng
Ⓣạⓞ ⓒⓗữ ⓚⓘểⓤ đẹⓟ
Chữ bong bóng đen
🅣ạ🅞 🅒🅗ữ 🅚🅘ể🅤 đẹ🅟
Vuông
🅃ạ🄾 🄲🄷ữ 🄺🄸ể🅄 đẹ🄿
hình vuông đen
🆃ạ🅾 🅲🅷ữ 🅺🅸ể🆄 đẹ🅿
Dấu ngoặc
🄣ạ⒪ ⒞⒣ữ ⒦⒤ể⒰ đẹ⒫
Bong bóng lớn
T⃝ạ⃝o⃝ c⃝h⃝ữ⃝ k⃝i⃝ể⃝u⃝ đ⃝ẹ⃝p⃝
Bong bóng Keycap
T⃣ạ⃣o⃣ c⃣h⃣ữ⃣ k⃣i⃣ể⃣u⃣ đ⃣ẹ⃣p⃣
Kim cương
T⃟ạ⃟o⃟ c⃟h⃟ữ⃟ k⃟i⃟ể⃟u⃟ đ⃟ẹ⃟p⃟
Đậm (có chân)
𝐓𝐚̣𝐨 𝐜𝐡𝐮̛̃ 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐞̣𝐩
Đậm (không có chân)
𝗧𝗮̣𝗼 𝗰𝗵𝘂̛̃ 𝗸𝗶𝗲̂̉𝘂 đ𝗲̣𝗽
Nghiêng (có chân)
𝑇𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑒̣𝑝
Nghiêng (không có chân)
𝘛𝘢̣𝘰 𝘤𝘩𝘶̛̃ 𝘬𝘪𝘦̂̉𝘶 đ𝘦̣𝘱
Đậm / nghiêng (có chân)
𝑻𝒂̣𝒐 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝒌𝒊𝒆̂̉𝒖 đ𝒆̣𝒑
Đậm / nghiêng (không có chân)
𝙏𝙖̣𝙤 𝙘𝙝𝙪̛̃ 𝙠𝙞𝙚̂̉𝙪 đ𝙚̣𝙥
Chữ viết tay
𝒯𝒶̣ℴ 𝒸𝒽𝓊̛̃ 𝓀𝒾ℯ̂̉𝓊 đℯ̣𝓅
Chữ viết tay in đậm
𝓣𝓪̣𝓸 𝓬𝓱𝓾̛̃ 𝓴𝓲𝓮̂̉𝓾 đ𝓮̣𝓹
Viền kép
𝕋𝕒̣𝕠 𝕔𝕙𝕦̛̃ 𝕜𝕚𝕖̂̉𝕦 đ𝕖̣𝕡
Monospace
𝚃𝚊̣𝚘 𝚌𝚑𝚞̛̃ 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚞 đ𝚎̣𝚙
Fraktur
𝔗𝔞̣𝔬 𝔠𝔥𝔲̛̃ 𝔨𝔦𝔢̂̉𝔲 đ𝔢̣𝔭
Fraktur đậm
𝕿𝖆̣𝖔 𝖈𝖍𝖚̛̃ 𝖐𝖎𝖊̂̉𝖚 đ𝖊̣𝖕
Bảo mật
███ ███ ████ ███
Không được vào
T⃠ạ⃠o⃠ c⃠h⃠ữ⃠ k⃠i⃠ể⃠u⃠ đ⃠ẹ⃠p⃠
Chữ rộng
Tạo chữ kiểu đẹp
Vaporwave (Λ & Ξ replacement)
Tạo chữ kiểu đẹp
Vaporwave ( & replacement)
Tạo chữ kiểu đẹp
Vaporwave (Σ & replacement)
Tạo chữ kiểu đẹp
Vỗ tay
Tạo👏 chữ👏 kiểu👏 đẹp
vỗ tay (cầu vồng)
Tạo👏🏻 chữ👏🏼 kiểu👏🏽 đẹp
vỗ tay (da trắng)
Tạo👏🏻 chữ👏🏻 kiểu👏🏻 đẹp
vỗ tay (da vàng)
Tạo👏🏼 chữ👏🏼 kiểu👏🏼 đẹp
vỗ tay (thường)
Tạo👏🏽 chữ👏🏽 kiểu👏🏽 đẹp
vỗ tay (da nâu)
Tạo👏🏾 chữ👏🏾 kiểu👏🏾 đẹp
vỗ tay (da đen)
Tạo👏🏿 chữ👏🏿 kiểu👏🏿 đẹp
Trái tim cầu vồng
Tạo❤️chữ🧡kiểu💛đẹp
Trái tim cầu vồng (không có màu đỏ)
Tạo🧡chữ💛kiểu💚đẹp
Trái tim màu đỏ
Tạo❤️chữ❤️kiểu❤️đẹp
Trái tim màu cam
Tạo🧡chữ🧡kiểu🧡đẹp
Trái tim màu vàng
Tạo💛chữ💛kiểu💛đẹp
Trái tim màu xanh lá cây
Tạo💚chữ💚kiểu💚đẹp
Trái tim màu xanh nước biển
Tạo💙chữ💙kiểu💙đẹp
Trái tim màu tím
Tạo💜chữ💜kiểu💜đẹp
Nháy nháy
✌️Tạo✌️ ✌️chữ✌️ ✌️kiểu✌️ ✌️đẹp✌️

Tạo chữ kiểu mặt cười

Mặt cười là biểu tượng cảm xúc của người gửi đến người khác, thông thường mặt cười thể hiện cảm xúc vui vẻ nhưng đôi khi còn là lời chào đối với người khác. Nếu biểu tượng mặt cười bạn yêu thích hãy thử đặt mặt cười lên toàn bộ chữ. Từ đây người dùng sẽ sao chép và dán kiểu chữ mặt cười này vào status, tweet, tin nhắn chát với bạn bè. Đôi khi biểu tượng mặt cười còn thể hiện sự thiện chí đối với người khác.

Cách làm:

Trước tiên truy cập vào trang tạo chữ kiểu: https://tindep.com/tao-chu-kieu-dep/

Nhập nội dung vào khung Văn bản của bạn.

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-1

Ví dụ:

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-2

Kéo xuống phía dưới sẽ thấy phần Mặt cười phía trên. Bấm vào Sao chép để tiến hành sao chép nội dung văn bản đã tạo. Việc sao chép có thể dán bất kì đâu như trên Facebook, game…Hoặc nếu bạn chơi Twitter gửi tweet ngay lên tài khoản bằng việc bấm vào Tweet.

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-3

Gửi lên trang cá nhân của Facebook.

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-4

Thật đơn giản đúng không nào? Đây là công cụ tạo chữ kiểu đẹp và độc đáo.

Tạo chữ kiểu in đậm, nghiêng

Nhập nội dung vào khung Văn bản của bạn.

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-5

Kéo xuống phía dưới, bấm vào Sao chép để copy nội dung cần lấy.

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-6

Chúng ta bắt đầu dán nội dung ở bất kì đâu như trên chia sẻ Facebook, chat, bình luận…rất nhiều vị trí khác nhau.

Tương tự cách tạo chữ kiểu in nghiêng thực hiện như trên.

Xem Thêm  Cách đánh dấu bản quyền trong văn bản MS Word

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-7

Tạo chữ kiểu hình trái tim

Trước tiên truy cập vào trang tạo chữ kiểu: https://tindep.com/tao-chu-kieu-dep/

Nhập nội dung vào khung Văn bản của bạn. Ở đây chúng tôi nhập: Hình trái tim.

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-8

Kéo xuống phía dưới, bấm tìm và chọn vào Sao chép để lấy nội dung mong muốn.

Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-9 Tạo chữ kiểu đẹp, chữ in đậm, nghiêng, gạch ngang-10

Sao khi sao chép thành công chúng ta có thể chia sẻ kèm theo thông điệp và hình ảnh trên Facebook, Twitter hoặc trong các đoạn chat với người thân, bạn bè dễ dàng.

Chúng tôi vừa hướng dẫn người dùng về cách tạo chữ kiểu đẹp thông dụng như tạo chữ kiểu in đậm, in nghiêng, hình trái tim…giúp người dùng tạo các kiểu chữ đẹp, ấn tượng và thu hút người xem trên mạng xã hội. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các kí tự đặc biệt mới nhất. Từ đó tạo ra hiệu ứng và tăng tương tác với người khác. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bài Liên Quan: