Nhóm máu nào thông minh nhất?

Máu là một tổ chức di động hình thành từ các tế bào (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) và huyết tương. Chức năng của máu khá quan trọng, cung cấp các dưỡng chất và …

Tính cách người nhóm máu O có gì nổi bật?

Trong các nhóm máu thì máu O chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 44% dân số. Những người thuộc nhóm máu này thường mạnh mẽ, thẳng thắn, quyết đoán và vững vàng trong cuộc sống. …

Tính cách người nhóm máu B ra sao?

Người thuộc nhóm máu B khá nhiều và phổ biến chỉ sau nhóm máu O. Đặc trưng tính cách nhóm máu B khá đặc biệt, ít khi quan tâm đến người khác. Luôn phản ứng …