Ân hạn nợ gốc là gì? Các quy định về ân hạn nợ

Một trong những chính sách vay vốn ưu đãi nhất của các ngân hàng chính là ân hạn nợ gốc. Nhờ vào chính sách này mà ngân hàng đã thu hút rất nhiều khách hàng vay vốn để đầu tư, kinh doanh hoặc tiêu dùng. Vậy bạn có biết ân hạn nợ gốc là gì? Nếu bạn chưa hiểu rõ về chính sách này thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bên dưới đây.

Ân hạn nợ gốc là gì? Thời gian ân hạn là gì?

Ân hạn nợ gốc là gì? Các quy định về ân hạn nợ-1

Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc hay ân hạn gốc là chính sách ưu đãu của ngân hàng dành cho khách hàng. Khách hàng nào được áp dụng chính sách này sẽ được miễn trả nợ gốc trong khoảng thời gian ân hạn tính từ thời điểm giải ngân cho đến thời điểm khách hàng bắt đầu trả khoản gốc và lãi đầu tiên.

Khi bạn vay vốn tại ngân hàng thường thì sẽ phải trả nợ gốc theo tháng, cứ một tháng sau thời điểm giải ngân thì khách hàng sẽ phải trả một phần gốc và lãi cho ngân hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng được áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc thì sẽ được kéo dài thời gian trả nợ gốc hoặc lãi chứ không bắt buộc phải trả gốc/lãi trong tháng đầu cho ngân hàng.

Thời gian ân hạn là gì?

Thời gian ân hạn chính là khoản thời gian được tính từ khi khách hàng được giải ngân đầu tiên cho đến thời điểm khách hàng phải trả khoản nợ gốc đầu tiên. Trong khoản thời gian này, khách hàng không phải trả nợ gốc nhưng vẫn phải trả lãi tùy thuộc vào thỏa thuận ban đầu của ngân hàng với khách hàng tại thời điểm giải ngân.

Thời gian ân hạn nợ gốc chỉ áp dụng cho những khoản vay trung và dài hạn. Thường thì thời gian ân hạn nợ gốc từ 6 tháng đến 1 năm. Chính sách này ngân hàng đề ra nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có sự chuẩn bị tốt nhất khi chưa có nguồn trả nợ ngay để đảm bảo 2 bên cùng có lợi.

Lưu ý về thời gian ân hạn:

Xem Thêm  Cách hát đúng nhịp đơn giản, lôi cuốn người nghe

– Số tiền gốc khách hàng không phải trả trong thời gian ân hạn nhưng số tiền gốc này sẽ được chia đều cho những kỳ hạn còn lại. Tiền lãi tùy thuộc vào có được ân hạn hay không.

– Nếu số tiền gốc và lãi đều được ân hạn thì số tiền lãi phát sinh trong các kỳ hạn được ân hạn sẽ được cộng dồn để trả 1 lần vào kỳ hạn trả nợ đầu tiên.

– Nếu tiền lãi không được ân hạn thì phải trả lãi thèo các kỳ đã được tính và xác định trong hợp đồng.

– Thời gian ân hạn khác với thời gian gia hạn nợ.

Các hình thức ân hạn nợ gốc

Ân hạn nợ gốc là gì? Các quy định về ân hạn nợ-2

Các ngân hàng hay tổ chức tài chính thường áp dụng 2 hình thức ân hạn nợ gốc như sau:

1. Miễn trả nợ gốc

Hình thức miễn trả nợ gốc là hình thức ân hạn nợ phổ biến nhất thường được ngân hàng và các tổ chức tài chính áp dụng. Hình thức này cho phép khách hàng miễn trả nợ gốc trong thời gian ân hạn, còn phần lãi thì khách hàng vẫn phải thanh toán cho ngân hàng đầy đủ.

2. Miễn trả cả gốc lẫn lãi

Đây là hình thức ân hạn vô cùng ưu đãi mà ngân hàng dành cho khách hàng vay vốn, cho phép khách hàng được miễn trả cả lãi và gốc trong thời gian ân hạn. Thời gian ân hạn vốn và lãi có thể giống và khác nhau tùy thỏa thuận.

– Nếu thời gian ân hạn vốn và lãi giống nhau thì khi hết thời hạn, khách hàng phải đóng cả vốn lẫn lãi tại kỳ trả gốc đầu tiên cho ngân hàng.

– Nếu thời gian ân hạn lãi và vốn khác nhau, thông thường thời gian ân hạn lãi sẽ ngắn hơn vốn. Nếu hết thời gian ân hạn lãi khách hàng sẽ phải trả lãi cho ngân hàng cho đến khi hết thời gian ân hạn vốn sẽ cộng gộp cả vốn và lãi để nộp cho ngân hàng tại các kỳ trả nợ.

Ví dụ về ân hạn nợ gốc

Ví dụ 1:

Khách hàng vay vốn tại ngân hàng Vietcombank 1 tỷ đồng và thời điểm thanh toán khoản gốc đầu tiên là vào tháng thứ 12. Khi này tổng số tiền mà bạn cần phải hoàn trả tại thời điểm kết thúc thời gian ân hạn nợ gốc là:

Trường hợp miễn tra gốc lẫn lãi:

Do miễn trả lãi và gốc nên bạn sẽ phải thanh toán lãi vào cuối tháng 12.

– Tháng 12, bạn phải trả số tiền là: 1 tỷ * 12% = 120 triệu.

– Tháng 13 bạn sẽ phải trả gốc và lãi. Trong đó:

Xem Thêm  Những tranh tô màu công chúa dễ thương nhất cho bé

– Lãi tháng 13 là 1 tỷ * 12% / 12 = 10 triệu.

– Gốc phải trả trong tháng 13 là 1 tỷ/ (10 năm * 12 tháng) = 8,333 triệu đồng.

– Tổng số tiền bạn phải trả trong tháng 13 là 18,333 triệu đồng.

Trường hợp miễn trả gốc:

Do chỉ miễn trả gốc, nên khách hàng sẽ chỉ trả lãi bắt đầu từ cuối tháng thứ nhất.

– Số tiền phải trả trong tháng thứ nhất là: 1 tỷ * 12% / 12 = 10 triệu.

– Số tiền bạn phải trả trong tháng tiếp theo (từ tháng 2 tới tháng 12) là 10 triệu đồng/tháng.

– Tháng 13, bạn cũng sẽ phải trả số tiền là 18,333 triệu đồng/tháng.

Ví dụ 2:

– Giả sử bạn vay 80 triệu tại tổ chức tín dụng

– Lãi suất năm: 15%

– Thời hạn vay: 12 tháng.

– Gốc trả đều hàng tháng, lãi tính theo dư nợ ban đầu.

– Thời gian ân hạn gốc: 2 tháng

– Thời gian ân hạn lãi: 1 tháng

Vậy, số tiền gốc cần trả mỗi tháng: 80,000,000/(12-2) = 8,000,000 (triệu)

Số tiền lãi cần trả mỗi tháng: 80,000,000*15%/12 = 1,000,000 (triệu)

Áp dụng theo thời gian ân hạn quy ước phía trên, bạn sẽ cần thanh toán mỗi tháng:

Ghi chúThángTrả gốcTrả lãi
Thời gian ân hạn gốc và lãi1//
Thời gian ân hạn lãi2/1.000.000
38.000.0001.000.000
48.000.0001.000.000
58.000.0001.000.000
68.000.0001.000.000
78.000.0001.000.000
88.000.0001.000.000
98.000.0001.000.000
108.000.0001.000.000
118.000.0001.000.000
128.000.0001.000.000

Quy định về điều chỉnh, gia hạn kỳ hạn trả nợ gốc và lãi của ngân hàng nhà nước

Ân hạn nợ gốc là gì? Các quy định về ân hạn nợ-3

Các chính sách về ân hạn, điều chỉnh thời gian trả nợ, gia hạn nợ được quy định rõ ràng trong Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của ngân hàng nhà nước

Theo điều điều 22. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn trả nợ góc và lãi

1. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc

a) Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị thì tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.

b) Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét quyết định và báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thực hiện.

Xem Thêm  Cách tra mã khách hàng Điện lực đơn giản, thanh toán nhanh chóng

2. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi

a) Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi.

b) Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định thời hạn gia hạn nợ lãi. Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.

Những lưu ý khi tiến hành ân hạn nợ gốc

– Chính sách miễn trả gốc trong thời gian ân hạn không có nghĩa là bạn sẽ được miễn trả hoàn toàn số tiền gốc đó mà bạn vẫn phải thanh toán số tiền gốc đầy đủ theo thời gian thỏa thuận trong hợp đồng sau khi hết thời gian ân hạn.

– Nếu muốn được ân hạn nợ gốc, bạn phải đưa ra lý do và yêu cầu ngân hàng ân hạn cho mình.

– Trong thời gian ân hạn, nếu lãu phát sinh thì khoản lãi này sẽ được cộng dồn để thanh toán cho tổ chức tài chính vào kỳ trả nợ đầu tiên.

– Nếu trong thỏa thuận không có ân hạn tiền lãi thì bạn vẫn phải trả lãi định kỳ theo quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký.

– Số tiền và thời gian ân hạn cùng với thời gian thanh toán đã được thỏa thuận ban đầu, bạn cần nắm rõ các quy định này để thanh toán đúng hạn và tránh vi phạm hợp đồng đã ký.

>>> Xem thêm: Đáo hạn là gì? Quy định về đáo hạn ngân hàng

Chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn về ân hạn nợ gốc là gì? Các hình thức ân hạn nợ cũng như những quy định về ân hạn tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chính sách ân hạn nợ của ngân hàng để lựa chọn những chính sách vay vốn tốt nhất.

Bài Liên Quan: