Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác

Trong kho tàng văn học Việt Nam có vô vàn những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ tuy ngắn nhưng lại mang nội hàm sâu xa. Thật may mắn cho thế hệ con cháu là chúng ta chỉ cần ngồi mát mà đọc lại các câu này rồi áp dụng vào thực tế chứ không cần phải va chạm cuộc đời mới đúc kết ra. Hôm nay Wiki Cách Làm sẽ giới thiệu cho các bạn một góc nhỏ trong kho tàng văn học nước ta qua bài viết những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác dưới đây, chúc các bạn vui vẻ bên từng con chữ nhỏ mà hàm ý to lớn này.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác

Tục ngữ hay về tôn trọng người khác

1. Trọng thầy mới được làm thầy.

2. Kính lão đắc thọ.

3. Kính trên, nhường dưới.

4. Có đi có lại mới toại lòng nhau.

5. Áo rách cốt cách người thương.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-1

6. Ăn có mời, làm có khiến.

7. Kính già yêu trẻ.

8. Tiếng chào, cao hơn mâm cỗ.

9. Yêu trẻ, trẻ đến nhà; kính già, già để tuổi cho.

10. Vay một miếng trả một năm.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-2

11. Nhập gia tùy tục.

12. Trọng nghĩa khinh tài.

13. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

14. Không thầy đố mày làm nên.

15. Tôn sư trọng đạo.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-3

16. Đường mòn nhân nghĩa không mòn.

17. Vay nên nợ (ơn), trả nên nghĩa.

18. Nói phải củ cải cũng phải nghe.

19. Đất có thổ công, sông có hà bá

Xem Thêm  Hướng dẫn cách trồng và chăm bón khổ qua - mướp đắng ( Khổ qua rừng )

20. Vi nhân bất phú, vi phú bất nhân.

21. Uống nước nhớ kẻ đào giếng.

22. Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.

Ca dao hay về tôn trọng người khác

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-4

1. Nói lời, thì giữ lấy lời
Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.

2. Kim vàng, ai nỡ uốn câu
Người không ai nỡ nói nhau nặng lời.

3. Nói chin thì nên làm mười
Nói mười làm chin, kẻ cười người chê.

4. Biết thì thưa thốt,
Không biết, dựa cột mà nghe.

5. Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-5

6. Tự trọng người lại trọng thân
Khinh đi khinh lại, như lần trôn quang.

7. Ăn quả nhớ kẻ làm vườn
Uống nước phải nhớ nước nguồn chảy ra.

8. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.

9. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông
Đường đi cách bến cách sông
Muốn qua giòng nước, nhờ ông lái đò!

10. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Uống nước nhớ người đào giếng.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-6

11. Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Ăn cơm nhớ Thần Nông cày ruộng.

12. Anh với em như quế với gừng
Dẫu xa nhân nghĩa xin đừng tiếng chi!

13. Bình Sơn đất mặn đồng chua,
Nhưng mà nhân nghĩa không thua nơi nào.

14. Ruộng sâu cấy lúa đứng chùm
Biết ai nhân nghĩa chỉ giùm làm ơn.

15. Thương ai chữ nghĩa hơn vàng
Chữ nhân coi trọng, chữ sang bình thường.

Xem Thêm  Lập dàn ý tuổi trẻ và tương lai đất nước (Bài số 7 lớp 8 đề 1)

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-7

16. Trên cao đã có thánh tri,
Người nhân nghĩa chẳng hàn vi bao giờ.

17. Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

18. Chim khôn kêu tiếng rãnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

19. Dù ai nói ngả nói nghiêng,
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân.

20. Nói người phải nghĩ đến ta
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần
Nói người phải nghĩ đến thân
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-8

21. Khó mà biết ở, biết lời
Biết ăn, biết ở luôn người giàu sang.

22. Người còn thì của cũng còn
Miễn là nhân nghĩa vuông tròn thì thôi.

23. Lâu ngày nhớ lại kẻo quên
Tình thân nghĩa cũ có bền hay không?

24. Tìm vàng, tìm bạc dễ tìm
Tìm câu nhân nghĩa khó tìm bạn ơi!

25. Đèn nào cao bằng đèn Sở Thượng
Nhân nghĩa nào trượng bằng nhân nghĩa phu thê.

Những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác-9

26. Vay chín thì trả cả mười
Phòng khi túng lỡ có người cho vay.

27. Ra về em nắm áo kéo xây
Bao nhiêu nhân nghĩa trả đây rồi về.

28.  Khó mà biết lẽ biết lời
Biết ăn biết ở hơn người giàu sang.

29. Bần cư náo thị vô nhân vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách tầm.

30. Làm người suy chín xét xa
Cho tường gốc, ngọn, cho ra vắn dài.

Trên đây là những câu ca dao tục ngữ về tôn trọng người khác mà Wiki Cách Làm đã sưu tầm được từ khắp mọi nơi. Mong rằng những đạo lý này sẽ là tiêu chí sống đúng giúp các bạn hoàn thiện nhân cách của mình hơn. Còn bây giờ hãy chuẩn bị cho mình một tách trà nóng cùng suy ngẫm các câu này nào!

Xem Thêm  Cách mẹo để làm bài đọc hiểu Tiếng Anh đơn giản

Bài Liên Quan: