EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi) là gì? Công thức tính EBIT

Thông thường, các nhà đầu tư khi muốn bỏ vốn vào một doanh nghiệp nào đó, họ sẽ xem xét các chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp đó để xem hiệu quả kinh doanh có tốt hay không và so sánh với các doanh nghiệp khác. Nhưng họ dựa vào chỉ số nào để so sánh và đưa ra quyết định đầu tư? Bạn đã bao giờ nghe nói đến EBIT? Đây là thước đo lợi nhuận của một công ty mà các nhà đầu tư hay sử dụng. Vậy EBIT là gì? Cách tính EBIT như thế nào?

EBIT là gì?

EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi) là gì? Công thức tính EBIT-1

EBIT là viết tắt của từ Earnings Before Interest and Taxes tức là lợi nhuận trước lãi vay và thuế, nó được thể hiện bằng lợi nhuận kiếm được từ hoạt động kinh doanh.

EBIT là tất cả các khoản lợi nhuận trước khi tính vào các khoản tiền lãi và thuế thu nhập. EBIT là một chỉ số về lợi nhuận của công ty.

Chia EBIT theo doanh thu bán hàng dẫn đến tỷ lệ ký quỹ hoạt động, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (tức là 15% lợi nhuận hoạt động). Biên độ có thể được so sánh với tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong quá khứ của công ty, tỷ suất lợi nhuận ròng và tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại của công ty hoặc tỷ suất lợi nhuận của các công ty khác trong cùng ngành.

Công thức tính EBIT

Bạn có thể tính EBIT dựa theo 3 công thức sau đây:

EBIT = Thu nhập – Chi phí hoạt động

EBIT  = Thu nhập sau thuế + Thuế + Lãi vay

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam, chi phí lãi vay sẽ nằm trong chi phí tài chính nên rất khó để tính chi phí hoạt động. Cho nên chúng ta có thể áp dụng cách tính sau đây:

EBIT = Lợi nhuận trước thuế  + Lãi Vay

Dựa theo những công thức tính EBIT này, chúng ta có thể thực hành cách tính thông qua các bài tập sau đây.

Xem Thêm  Cách tiêu diệt kiến hiệu quả không cần hoá chất

Bài tập tính EBIT

Bài tập 1:

Bạn đang có dự định đầu tư vào một công ty sản xuất. Cuối năm tài chính của công ty vào năm ngoái, họ có các thông tin tài chính trên báo cáo thu nhập của mình như sau:

– Doanh thu: 10.000.000 USD

– Giá vốn hàng bán: 3.000.000 USD

– Lợi nhuận gộp: 7.000.000 USD

Công ty có các chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng và quản lý là 2.000.000 USD. Hãy tính lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT).

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hoặc EBIT của công ty là:

EBIT = 10.000.000 – 3.000.000 – 2.000.000 = 5.000.000 USD

Bài tập 2:

Dựa vào báo cáo tài chính của công ty Nhơn Trạch 2 dưới đây. Hãy tính EBIT của công ty.

EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi) là gì? Công thức tính EBIT-2

Làm tròn đơn vị tính là tỷ đồng.

Khi đó:

EBIT 2018 = LNTT + Lãi vay = 824 tỷ + 105 tỷ = 928 tỷ đồng

Năm 2018, NT2 tạo ra 928 tỷ đồng lợi nhuận sau khi trừ các chi phí hoạt động trong năm.

EBIT cho bạn biết điều gì?

EBIT (lợi nhuận trước thuế và lãi) là gì? Công thức tính EBIT-3

EBIT mang đến cho các nhà đầu tư thông tin hữu ích để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty mà không liên quan đến chi phí lãi vay và thuế suất. Nhà phân tích có thể dựa vào thu nhập hoạt động của công ty thay vì thu nhập ròng để đánh giá mức độ lợi nhuận hoạt động của công ty mà không cần xem xét chi phí lãi vay hoặc thuế suất.

Xem Thêm  Cách trồng giá đỗ tại nhà dễ dàng

EBIT là một số liệu hữu ích vì nó giúp các nhà phân tích xác định khả năng của một công ty để tạo ra thu nhập đủ để sinh lãi, trả nợ và tài trợ cho các hoạt động đang diễn ra.

EBIT và thuế: EBIT là số liệu hữu ích cho các nhà đầu tư đang so sánh nhiều công ty với các tình huống thuế khác nhau. Giả sử một nhà đầu tư đang có ý định mua cổ phiếu của một công ty, EBIT sẽ giúp họ xác định lợi nhuận hoạt động của công ty mà không cần đóng thuế vào phân tích. Nếu công ty gần đây đã được giảm thuế hoặc giảm thuế doanh nghiệp ở Mỹ, thu nhập hoặc lợi nhuận ròng của công ty sẽ tăng.

Tuy nhiên, EBIT loại bỏ các lợi ích từ việc cắt giảm thuế khỏi phân tích. EBIT rất hữu ích khi các nhà đầu tư đang so sánh hai công ty trong cùng một ngành nhưng với mức thuế khác nhau.

EBIT và nợ: Người ta cũng sử dụng EBIT để phân tích các công ty trong ngành thâm dụng vốn, nghĩa là các công ty có một lượng tài sản cố định đáng kể trên bảng cân đối kế toán của họ. Ví dụ, các công ty trong ngành dầu khí rất cần vốn vì họ phải tài trợ cho thiết bị khoan và giàn khoan dầu của họ.

Do đó, các ngành thâm dụng vốn có chi phí lãi cao do số nợ lớn trên bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, nợ, nếu được quản lý đúng cách, là cần thiết cho sự tăng trưởng dài hạn của các công ty trong ngành.

Xem Thêm  Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Pháp

Các công ty trong các ngành thâm dụng vốn có thể có ít nhiều nợ khi so sánh với nhau. Do đó, các công ty đó sẽ có ít nhiều chi phí lãi khi so sánh với nhau. EBIT giúp các nhà đầu tư phân tích hiệu suất hoạt động và tiềm năng thu nhập của các công ty trong khi loại bỏ nợ và chi phí lãi vay.

EBIT Margin là gì?

EBIT Margin là hệ số biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Hệ số này thể hiện hiệu quả quản lý tất cả chi phí hoạt động, bao gồm giá vốn và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

Công thức tính EBIT Margin:

EBIT Margin = EBIT / Doanh thu thuần

Ý nghĩa: 1 đồng doanh thu thuần doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT).

Thường thì một doanh nghiệp có EBIT Margin cao và duy trì trong nhiều năm là những doanh nghiệp có khả năng kiểm soát chi phí tốt. Bạn có thể bắt đầu đi vào nghiên cứu những doanh nghiệp có EBIT Margin ổn định, duy trì trên 15%.

>>> Xem thêm: NPV là gì? Công thức tính NPV trong tài chính doanh nghiệp

Bài viết trên đây đã giải thích với các bạn EBIT là gì, công thức tính cũng như ý nghĩa của EBIT trong doanh nghiệp. Hi vọng những chia sẻ này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức hữu ích và hỗ trợ bạn trong học tập và công việc với những ngành nghề có liên quan. Cám ơn đã theo dõi!

Bài Liên Quan: