100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất

Chắc hẳn không ít lần lướt Facebook, bạn đã từng xem qua những status hay bằng tiếng Anh của một trang nào đó. Đăng status bằng tiếng Việt đã trở nên quá quen thuộc và nhàm chán. Vậy hôm nay hãy để chúng tôi giới thiệu đến các bạn vài câu stt tiếng Anh mà chúng tôi đã cất công sưu tầm được. Hãy đọc và nghiền ngẫm để xem chúng ý nghĩa như thế nào nhé!

Những câu stt bằng tiếng Anh chất lừ

100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất-1

Cuộc sống vốn không bằng phẳng như mình tưởng, nó thật chất rất chông gai và sóng gió. Để giúp bạn cảm nhận về cuộc sống một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa, hãy đọc và xem qua những câu status tiếng Anh hay chất về tình yêu, cuộc sống, tình bạn,… Những câu stt bằng tiếng Anh sẽ mang lại giá trị chân lý sâu sắc về cuộc sống hiện thực. Giúp bạn thêm mạnh mẽ và đúc kết nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

1. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

– Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

2. An intelligent person is like a river,the deeper the less noise.

– Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

3. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing

– Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

4. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made.

– Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

5. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.

– Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.

6. Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting.

–Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉlà khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

7. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.

– Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

8. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.

– Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

9. True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper.

– Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều.

10. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.

– Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất-2

Xem thêm: Những câu nói hay về tình yêu bằng tiếng Anh

11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

– Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

12. Never say all you know. And never believe all you hear.

– Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

13. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness,then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.

– Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

14. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When weare in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!

– Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

15. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

– Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

16. If one day we can not be together , keep me in your heart , I ‘ll be there forever.

Xem Thêm  Cách để giữ bánh chưng, bánh tét được lâu

– Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.

17. Do not go before me ; I may not follow. Do not walk behind me; I probably will not leads . Let’s go next and become my friend.

– Đừng đi trước tôi; tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi; tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.

18. I can not solve your behalf all the confusion , doubt or fear , but I can hear what you are expressing and the answers you seek.

– Tôi không thể giải quyết giùm bạn tất cả những rắc rối, nghi ngờ hay lo sợ, nhưng tôi có thể nghe những điều bạn giãi bày và cùng bạn đi tìm lời giải đáp.

19.There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the livesof others comes back into our lives.

– Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.

20. Do not ever forget me because if I thought you would forget me, Iwill never leave.

– Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi.

100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất-3

21. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

– Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

22. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

– Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

23. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

– Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

24. Never say all you know. And never believe all you hear.

– Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

25. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.

– Trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

26. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!

– Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

27. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

– Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

28. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

– Trong 3 từ tôi có thể tổng kết mọi thứ tôi học được về cuộc sống: Nó vẫn tiếp tục thôi.

29. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all.

– Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

30. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results.

– Sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau.

 1. Love is not just a word, it’s a feeling that will last forever.
 2. Life is too short to waste on things that don’t matter.
 3. Happiness is holding someone in your arms and knowing you hold the world.
 4. Love is when you find someone better, but still choose to stay with the one you have.
 5. The greatest happiness in life is the conviction that we are loved.
 6. The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more.
 7. The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in.
 8. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
 9. Life is not just the breaths we take, but the moments that take our breath away.
 10. The best love is the one that makes you a better person, without changing you into someone other than yourself.
 11. Love is not just a feeling of happiness, it is a choice to be kind, patient and forgiving.
 12. Life is like a camera, focus on the good times, develop from the negatives, and if things don’t work out, take another shot.
 13. True love is not about finding someone who completes you, but finding someone who accepts and loves you for who you are.
 14. Love is not about how many days, months, or years you’ve been together. It’s all about how much love you put into those days.
 15. The greatest gift in life is finding someone who knows all your flaws, differences, and mistakes, and still thinks you’re amazing.
 16. A real relationship is when someone accepts your past, supports your present and encourages your future.
 17. Love is when someone else’s happiness is more important than your own.
 18. The most important thing in life is to enjoy every moment, because time never stops for anyone.
 19. Life is not about finding yourself, it’s about creating yourself.
 20. Love is not about what you have, but about what you give.
 21. The greatest happiness in life is to be truly loved and to love in return.
 22. Love is a beautiful thing, but don’t forget to love yourself too.
 23. Life is like a book, some chapters are sad, some are happy, and some are exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds.
 24. The greatest tragedy in life is not death, but a life without a purpose.
 25. Love is a journey, not a destination.
 26. Life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived.
 27. Love is not just a kiss, a hug, or a heart, it’s the way you feel inside.
 28. The greatest thing in life is to keep your mind young and your heart always open.
 29. Love is not about waiting for someone else to make you happy, it’s about creating your own happiness.
 30. Life is a beautiful journey, enjoy the ride.
 31. Love is like a seed, if you plant it with kindness and care, it will grow and blossom.
 32. The greatest gift in life is to be surrounded by people who make you happy.
 33. Love is not just about being together, it’s about growing together.
 34. Life is a song, sing it loud and proud.
Xem Thêm  Những bộ phim Thái Lan tình cảm lãng mạn đáng xem nhất

Cap tiếng Anh ngắn

100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất-4

Những câu cap tiếng Anh ngắn luôn hàm chứa một ý nghĩa xúc động về tình yêu, công việc lẫn cuộc sống. Stutas tiếng Anh ngắn giúp bạn tạo thêm động lực và tiến bước trong cuộc sống. Đem lại điều tốt lành, niềm vui trong cuộc sống.

Thông qua cap tiếng Anh thể hiện phần nào sự hiểu biết của bản thân, một phần thể hiện tính cách và sở thích của mình. Caption tiếng Anh ngầu đem lại nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.

1. Fall madly in love with

– Yêu điên cuồng, say đắm, không thay đổi

2. Love at first sight

– Ái tình sét đánh (tức là mối tình mới gặp đã yêu)

3. The love of one’s life

– Người tình của đời một ai đó

4. Love is / were returned

– Tình cảm được đáp lại (tức là người mình yêu thích cũng yêu thích mình)

5. Desperately in love …

– Rất yêu …

6. Make a commitment

– Hứa hẹn

7. Accept one’s proposal

– Chấp nhận lời đề nghị của ai (ở đây là chấp nhận lời cầu hôn)

8. Love each other unconditionally

– Yêu nhau vô điều kiện

9. Have an affair (with someone)

– Ngoại tình

10. Be/believe in/fall in love at first sight

– Yêu/ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất-5

11. Find true love/the love of your life

– Tìm thấy tình yêu thực sự của đời mình

12. Suffer (from) (the pains/ pangs of) unrequited love

– Đau khổ vì yêu đơn phương

13. To make a play for / to hit on / to try it on

– Tán tỉnh ai đó

14. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

– Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

15. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

– Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

stt tiếng anh ngắn hay về tình yêu

 1. Love is an endless act of forgiveness.
 2. The best love is the one that makes you a better person.
 3. Love is not about finding the perfect person, but loving an imperfect person perfectly.
 4. Love is not just a feeling, it’s a decision.
 5. Love is not just about holding hands and sharing a kiss, it’s about growing together.
 6. Love is not what you receive, it’s what you give.
 7. Love is patient, love is kind.
 8. Love is not just a word, it’s an action.
 9. Love is an adventure, embrace it.
 10. Love is the greatest gift of all.
 11. Love is when you find your home in someone else.
 12. Love is not just about being together, it’s about finding happiness in each other.
 13. Love is the key to happiness.
 14. Love is the most powerful force in the universe.
 15. Love is not just a feeling, it’s a state of being.
 16. Love is the answer to all life’s questions.
 17. Love is not just about spending time together, it’s about creating memories together.
 18. Love is the sunshine in life’s storm.
 19. Love is not just about finding happiness, it’s about giving happiness to others.
 20. Love is a journey, enjoy it.

stt tiếng anh ngắn dễ thương

 1. Love is the sunshine in my day.
 2. Love is the reason for everything.
 3. Love is not just a feeling, it’s a choice to care and be kind.
 4. Love is a rose, hold it gently but never let it go.
 5. Love is a journey, not a destination.
 6. Love is the glue that holds us together.
 7. Love is not just about being together, it’s about growing together.
 8. Love is the missing piece to my puzzle.
 9. Love is not just a word, it’s an action that speaks louder than words.
 10. Love is the greatest gift of all.
 11. Love is like a warm hug on a cold day.
 12. Love is not just about finding happiness, it’s about giving happiness to others.
 13. Love is the answer to all life’s questions.
 14. Love is the sweetest thing in life.
 15. Love is not just a feeling, it’s a journey.
 16. Love is the greatest adventure of all.
 17. Love is the bond that lasts a lifetime.
 18. Love is the light that shines in the darkness.
 19. Love is not just about spending time together, it’s about making memories together.
 20. Love is the warm feeling in my heart every time I think of you
Xem Thêm  Chó bị hóc xương phải làm sao? Cách chữa trị đúng cách

Status tiếng Anh hay chất

100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất-6

Tiếng Anh vốn là ngôn ngữ phổ biến, kiến thức về Anh ngữ càng nhiều thì càng tốt cho công việc, sự nghiệp tương lai. Song đó cuộc sống vốn chứa đựng nhiều lo toan, nỗi niềm buồn vui. Đôi lúc những câu status đăng trên facebook giúp tinh thần của bạn trở nên tốt và tươi tắn hơn.

Những câu status tiếng Anh hay chất không chỉ thể hiện tài năng về ngôn ngữ của mình. Nó còn nói lên tâm trạng u sầu hay vui vẻ của bản thân trong cuộc sống. Đôi lúc những câu nói hay bằng tiếng Anh nói giúp bạn có cái nhìn tốt đẹp về tương lai. Giúp bạn nhìn cuộc sống dưới màu sắc rực rỡ, cảm nhận tình yêu lẫn cuộc sống một cách chân thật nhất.

1. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting.

– Sự kiên nhẫn không đơn thuần chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

2. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.

– Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

3. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.

– Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

4. True humor springs not more from the head than from the heart. It is not contempt; its essence is love. It issues not in laughter, but in still smiles, which lie far deeper.

– Tính hài hước thực sự đến từ cái đầu không nhiều hơn đến từ con tim. Đó không phải là sự khinh miệt, tinh túy của nó là tình yêu thương. Nó không nhắm tới tiếng cười to mà nhắm tới những nụ cười yên lặng, thứ sâu sắc hơn nhiều.

5. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.

– Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

6. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

– Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

7. An intelligent person is like a river, the deeper the less noise.

– Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.

8. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

– Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

100+ STT tiếng Anh về tình yêu cuộc sống ngắn chất nhất-7

9. Mistakes made in life are our lessons in disguise. And sometimes, the best lessons learned, came from the worst mistakes made.

– Những bài học của chúng ta được nguỵ trang bởi những sai lầm trong cuộc sống. Và đôi khi, bài học hay nhất mà chúng ta được học, đến từ những sai lầm tồi tệ nhất. Thật ra quan trọng là sau những sai lầm ấy ta rút ra được điều gì.

10. It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.

– Ghét những gì bạn có tốt hơn là yêu những gì bạn không có.

11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

– Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

12. Never say all you know. And never believe all you hear.

– Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

13. If you can’t be a pencil to write anyone’s happiness, then try to be a nice eraser to remove someone’s sadness.

– Nếu bạn không thể trở thành cây bút chì để viết nên niềm hạnh phúc cho một ai, thì hãy cố gắng trở thành một cục tẩy tốt để xoá đi nỗi bất hạnh của ai đó.

14. Peace does not mean the one where no noise, no trouble, and no toil. When we are in a storm, we still feel the calm of mind. That is the real meaning of peace.!

– Bình yên không có nghĩa là 1 nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, cực nhọc. Bình yên là ngay chính khi ta đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm thấy sự an nhiên trong tâm hồn. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự bình yên.!

15. You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

– Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

Xem thêm: Những câu nói hay về tình bạn bằng tiếng Anh

Hi vọng các status tiếng Anh bên trên đã giúp ích cho bạn trong việc giải trí và trong việc học. Hãy chứng tỏ bản thân mình bằng cách đăng những status Facebook bằng tiếng Anh nhé, đảm bảo bạn sẽ có vị trí giá trị hơn trong mắt của bạn bè đó. Chúc bạn luôn vui và thành công trong cuộc sống!

Bài Liên Quan: