Kế hoạch tổ chức 20/10 kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 20/10 hằng năm là ngày tôn vinh người phụ nữ Việt Nam với bao cống hiến to lớn cho gia đình và xã hội. Nhân dịp này, các cơ quan – đoàn thể cần lập kế hoạch chu đáo để tổ chức ngày 20/10 thêm ý nghĩa thông qua các hoạt động giải trí vui chơi. Để chương trình tổ chức chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 được diễn ra thành công và suôn sẻ, các cơ quan tổ chức cần lập kế hoạch chi tiết và cụ thể về các hoạt động. Để tìm hiểu cụ thể hơn về kế hoạch tổ chức 20/10, mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung bài viết sau đây.

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Kế hoạch tổ chức 20/10 kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam-1

Kế hoạch tổ chức 20/10 – Mẫu số 01

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC…..

CĐ Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Năm học:………………

Kính gửi:

– Các đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

– Chi đoàn giáo viên.

– Liên Đội.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng…… của Công đoàn trường………và tình hình thực tế của đơn vị, Ban nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm…… năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 – 20/10/…..) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH -Ý NGHĨA:

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ.

Giúp nữ đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của phụ nữ cũng như tinh thần đoàn kết đấu tranh vì mục tiêu bình đẳng giới và sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.

Động viên nữ nhà giáo và người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các cuộc vận động lớn của ngành.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

A. Đối với học sinh:

1. Đăng ký thực hiện “Tuần học tốt, ngày học tốt”.

+ Thời gian: Từ ngày 10/10 đến 20/10/….

2. Tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa ngày 20/10, đặc biệt là những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

+ Thời gian: Tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp sáng thứ hai ngày…..

3. Phát thanh Măng non “Suy nghĩ và hát về mẹ và cô”.

+ Thời gian: Đầu giờ buổi sáng và ra chơi 15 phút giữa giờ (từ ngày 13/10 đến 20/10).

B. Đối với công đoàn viên và người lao động:

1. Hoạt động thao giảng – dạy tốt

+ Mỗi nữ giáo viên đăng ký thực hiện một tiết dạy tốt.

+ Thời gian: Từ ngày 11/10 đến 18/10/….

* Lưu ý: BCH Công đoàn sẽ trao thưởng cho 10 nữ giáo viên có tiết dạy xuất sắc nhất.

2. Hoạt động thể dục thể thao

+ Giao lưu Bóng chuyền nữ.

+ Thời gian: 16h30 ngày 16/10/…..

3. Họp mặt, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ

3.1. Nội dung:

– Ôn truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

– Trao thưởng những tiết dạy giỏi.

– Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Hạnh phúc gia đình”.

3.2. Hình thức:

– Phần ôn truyền thống sẽ được thực hiện bằng trò chơi ghép ô chữ.

– Phần sinh hoạt văn hóa văn nghệ, mỗi tổ công đoàn chọn cử một nam công đoàn viên đại diện tham gia.

* Nội dung: 3 phần

+ Phần thứ nhất: Mặc và giới thiệu những trang phục đẹp, phù hợp với phụ nữ xưa và ngày nay.

+ Phần thứ hai: Thể hiện năng khiếu (hát, múa, khiêu vũ, MC….)

+ Phần thứ ba: Chia sẻ suy nghĩ về phụ nữ ngày nay với vấn đề bình đẳng giới.

Xem Thêm  Những bệnh về da vào mùa đông

3.3. Thời gian: Dự kiến 19h00 ngày 19/10/….

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị nội dung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm…. năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 trong giờ sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai và trong buổi họp mặt.

2. Tổ trưởng công đoàn hướng dẫn đăng ký các tiết dạy tốt của nữ giáo viên, cùng với Ban nữ công theo dõi, tham gia dự giờ giáo viên theo lịch phân công; Báo cáo kết quả về BCH công đoàn để tổng hợp trao thưởng trong 18/10/….. Đôn đốc công đoàn viên tham gia nhiệt tình, đông đủ.

3. Chi đoàn giáo viên phối hợp với BCH Công đoàn lên lịch và đôn đốc đoàn viên luyện tập tham gia giao lưu Bóng chuyền với đơn vị bạn; Chuẩn bị trang trí, khánh tiết cho buổi họp mặt ngày 19/10/…..

4. Liên đội chuẩn bị và thực hiện chương trình phát thanh măng non; Theo dõi và tổng hợp kết quả đăng ký thực hiện tuần học tốt.

5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp hướng dẫn học sinh đăng ký, thực hiện ngày học tốt, tuần học tốt; Hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động do Đội tổ chức.

6. Ban chấp hành công đoàn sẽ xây dựng chương trình cụ thể cho buổi họp mặt.

IV. KINH PHÍ -KHEN THƯỞNG:

* Giải thưởng phần thi “ Hạnh phúc gia đình”

– 1 giải nhất …………….

– 1 giải nhì ………………..

– 1 giải ba ………………..

– 03 giải khuyến khích ………………

– Giải thể hiện năng khiếu ấn tượng nhất ………..

– Giải trả lời câu hỏi hay nhất  …………………..

* Tiết dạy tốt: …….

* Nước uống: ……..

* Tổng cộng: ……..

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Chuẩn bị sắp xếp và trang trí hội trường:

2. Chuẩn bị máy chiếu, âm thanh, loa đài và nhạc cụ:

3. Biên tập và dẫn chương trình:

4. Chuẩn bị nước uống:

Bên trên là kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm….. năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10 của Công đoàn trường…….. Đề nghị các bộ phận, các đồng chí tổ trưởng công đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Ban nữ công triển khai thực hiện đúng thời gian quy định; Tổ chức Đội, Chi đoàn giáo viên phối hợp thực hiện chặt chẽ trên tinh thần đoàn kết, hợp tác để các hoạt động đạt được kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và nhà trường ngày càng vững mạnh.

Kế hoạch tổ chức 20/10 – Mẫu số 02

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC……

CĐ Trường……

Số:…../CĐ-LTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày…….tháng…….năm…….

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Năm học:………………

Kính gửi:

– Các đồng chí tổ trưởng tổ Công đoàn.

– Chi đoàn giáo viên.

– Liên Đội.

Căn cứ kế hoạch công tác tháng…… của Công đoàn trường………và tình hình thực tế của đơn vị, Ban nữ công xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm……năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (20/10/1930 – 20/10/…..) với những nội dung và thời gian cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; khẳng định những đóng góp quan trọng của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết số 29, động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của nữ CNVCLĐ trong trường.

Xem Thêm  Cách làm thiệp 20/10 tặng mẹ đơn giản mà đẹp

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống…. năm của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/……) về vai trò của nữ CNVCLĐ trong sự nghiệp giáo dục nước nhà; họp mặt kỷ niệm, trao đổi với chủ đề: lồng ghép giới, công tác nữ công, Vì sự tiến bộ Phụ nữ; về những chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và ngành giáo dục; tổ chức cuộc sống gia đình khoa học; xây dựng gia đình nhà văn hóa, nuôi con khỏe, ngoan, học giỏi; về những giải pháp và trách nhiệm của phụ nữ đối với việc triển khai Nghị quyết 29.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Dạy Tốt – Học tốt”; Phối hợp tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sử dụng đồ dùng dạy học; phát động phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, quản lý, tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới; biểu dương khen thưởng chị em có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua.

3. Tiếp tục tổ chức triển khai Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong trường học”giai đoạn 2010 – 2020 và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” theo Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng công tác tuyên truyền về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, nuôi con bằng sữa mẹ và rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang.

4. Tổ chức thăm hỏi, động viên nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động chị em tích cực quyên góp, ủng hộ nhà giáo, học sinh khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo.

5. Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Bộ luật Lao động năm 2012, Luật công đoàn năm 2012; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ và những chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

6. Tổ chức Hội thi Cầu lông nữ, Đi xe máy chậm nữ

6.1. Đối tượng tham gia:

– Các tổ công đoàn trong trường

– Số lượng: ….. Tổ Công đoàn

6.2. Nội dung thi:

– Cầu lông: Đôi nữ

– Đua xe máy chậm: Đơn nữ

6.3. Thể lệ

– Đối với môn thi Cầu lông, thi đấu loại trực tiếp theo Luật Cầu lông hiện hành,

– Đối với môn thi Đi xe máy chậm: Mỗi tổ cử 01 thành viên nữ tham gia thi đấu (Xe máy tự chuẩn bị).

Thể lệ thi như sau:

Từ vạch xuất phát mỗi người dự thi sẽ điều khiển xe máy chạy trên đường đua của mình đã quy định sẵn sao cho về đích chậm nhất, trong quá trình từ vạch xuất phát chưa đến đích xe không được chạm vạch ranh giới, chân không chạm đất, xe không được đứng một chỗ.

Trên đây là kế hoạch Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 của Ban chấp hành công đoàn trường kính trình Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Kế hoạch tổ chức 20/10 – Mẫu số 03

Kế hoạch tổ chức 20/10 kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam-2

BCH CÔNG ĐOÀN

ĐOÀN THANH NIÊN

Số:…../LT-CĐ/ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày ……. tháng ….. năm 20…

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THI NẤU ĂN CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10/20..

Kính gửi:

– Các tổ Nữ công trong toàn trường………

– Các chi đoàn sinh viên …………

Để thiết thực chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Ban Chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội thi nấu ăn với nội dung cụ thể như sau:

Xem Thêm  Cách làm bí ngô giấy trang trí ngày Halloween

Mục đích:

– Tăng cường sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám hiệu đến công tác hoạt động của cán bộ, giảng viên, đoàn thanh niên trường ………………

– Tạo nên sự đoàn kết thân thiện, gắn bó trong các tổ công đoàn.

– Nhằm nâng cao kiến thức trong việc chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình, thể hiện vai trò trách nhiệm của người phụ nữ góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đối tượng tham gia:

– Các tổ nữ công cán bộ, giảng viên và các chi đoàn ………

– Số lượng: 10 Tổ nữ công và 16 chi đoàn sinh viên

Chủ đề cuộc thi: “Ẩm thực cuối tuần”

Thể lệ:

– Số lượng thành viên: Mỗi tổ tham gia gồm: 04 thành viên

– Nội dung thi: Mỗi tổ nấu bữa ăn gia đình cho 04 người (1 món chính và 1 món phụ), món ăn tự chọn.

– Thời gian thực hiện 60 phút.

* Lưu ý: Các nguyên vật liệu dùng chế biến món ăn có thể được rửa và làm sạch trước tại nhà, nhưng không được nấu sơ chế trước.

– Vật dụng, phụ gia nấu: Các đội tự chuẩn bị những vật dụng, phụ gia cần thiết để chế biến bữa ăn như bếp (dùng bếp ga du lịch), bát, đĩa, xoong chảo,…Gia vị…

– Mỗi đội có thời gian 3 phút để thuyết trình nội dung, ý nghĩa của món ăn.

Ban giám khảo sẽ theo dõi quá trình từ công đoạn sơ chế đến công đoạn chế biến món ăn, các đội đảm bảo vệ sinh chế biến trong quá trình thực hiện nấu.

Tiêu chí chấm:

– Hình thức trình bày món ăn (30 điểm)

– Chất lượng món ăn ngon (30 điểm)

– Đủ khẩu phần cho 04 người ăn (20 điểm)

– Thuyết trình món ăn hợp lý và đảm bảo thời gian theo quy đinh (20 điểm)

* Thành phần ban giám khảo: Là những người chấm công tâm, biết thưởng thức các món ăn ngon và đánh giá giá trị nghệ thuật ẩm thực tốt.

Vi phạm thể lệ:

– Có thành viên tham gia không phải là cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường.

– Sơ chế thực phẩm trước thời gian nấu được quy đinh (trừ 20 điểm)

Tổ chức thực hiện:

– Thời gian và địa điểm

+ Thời gian: Khai mạc 8h30 ngày 20/10/2018 (Thứ 7). Kết thúc 10h30’và 11h công bố giải.

– Địa điểm: Tại sân trường……….

* MC dẫn chương trình: …………

Dự trù kinh phí giải thưởng:

– 01 giải nhất: ……….

– 02 giải nhì: …………..

– 03giải ba: …………….

– 05 giải khuyến khích ………………

Cơ sở vật chất phục vụ các đội nấu ăn

– Ban chấp hành công đoàn:

  • Xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai thực hiện Hội thi, phổ biến nội dung kế hoạch tới các tổ nữ công, và chi đoàn tham gia đầy đủ.
  • Các thành viên không tham gia trực tiếp nấu ăn thì đến cổ vũ để Hội thi đạt hiệu quả cao nhất.

– Ban tổ chức chuẩn bị bàn trong Sảnh A để sau khi Hội thi kết thúc các món ăn được bày theo khu vực để Ban giám khảo chấm thi.

– Phòng truyền thông: Đảm nhiệm âm thanh, micro.

 Xin trân trọng cảm ơn!

Xem thêm:

Với những kế hoạch tổ chức 20/10 bên trên, chắc hẳn các cơ quan doanh nghiệp sẽ tổ chức thành công chương trình chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam một cách tốt đẹp và suôn sẻ. Thông qua kế hoạch tổ chức ngày 20/10 giúp ban tổ chức có cái nhìn tổng quan về chương trình diễn ra từ nội dung cho đến bài phát biểu chúc mừng 20/10. Từ kế hoạch tổ chức 20/10 hoàn hảo, chi tiết sẽ giúp chương trình diễn ra thành công và tốt đẹp.

Bài Liên Quan: