Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm

Phần trăm là một đơn vị tính theo tỷ lệ trong hệ thống 100. Nó được sử dụng để biểu thị tỷ lệ một số hoặc một tỷ lệ giữa hai số trong cùng một tổng số. Ví dụ, nếu bạn có 100 quả táo và bạn ăn đi 25 trong số đó, bạn đã ăn 25% của tổng số quả táo.

Tính phần trăm (%) giảm giá nhanh, tính phần trăm tăng giảm hay một số công thức cách tính phần trăm tăng giảm khác không còn quá xa lạ đối với mọi người hiện nay. Tuy nhiên để thực hiện những thao tác này một cách đơn giản và đúng nhất thì không phải ai cũng biết làm, để có thể giúp các bạn có thể tính toán được phần trăm một cách dễ dàng hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-1

Phần trăm là gì?

Phần trăm chính là tỷ số được thể hiện theo dạng phân số, phần trăm sẽ có mẫu số 100 và được ký hiệu %.

Phần trăm là một tỷ lệ số theo định dạng “số phần trăm” trên 100. Nó được sử dụng để biểu diễn tỷ lệ một số hoặc tỷ lệ giữa hai số trong một tổng số. Ví dụ, nếu bạn có 100 phần trăm của một số và bạn chia nó ra thành 50 phần trăm, thì đó là một nửa của tổng số. Phần trăm thường được biểu diễn bằng ký tự “%”. Nó cũng có thể được biểu diễn dưới dạng một số thập phân hoặc một tỷ lệ giữa hai số.

Cách tính phần trăm

Cách tính phần trăm là bằng cách chia một số cho tổng số và nhân kết quả đó với 100.

Công thức tính phần trăm như sau:

(Số / Tổng số) x 100 = Phần trăm

Ví dụ, nếu bạn có 50 quả táo trong tổng số 200 quả táo, bạn có thể tính phần trăm như sau:

(50 / 200) x 100 = 25%

Do đó, bạn có 25% của tổng số 200 quả táo.

Dưới đây là một số bài tập và lời giải về cách tính phần trăm:

 1. Bạn có 40 cây trong số 100 cây, hãy tính phần trăm cây của bạn trong tổng số.

Lời giải: (40 / 100) x 100 = 40%

 1. Trong một lớp học có 60 học sinh, bạn là một trong số đó, hãy tính phần trăm bạn trong lớp học.

Lời giải: (1 / 60) x 100 = 1.67%

 1. Bạn mua một quần áo giá 200.000 đồng với giảm giá 20%, hãy tính phần trăm giảm giá của bạn và tổng số tiền bạn phải trả.

Lời giải: Phần trăm giảm giá: 20% Số tiền giảm giá: 200.000 x 20/100 = 40.000 đồng Tổng số tiền bạn phải trả: 200.000 – 40.000 = 160.000 đồng

 1. Trong một số 200 quả táo, bạn ăn đi 50 quả, hãy tính phần trăm số quả táo mà bạn đã ăn.

Lời giải: (50 / 200) x 100 = 25%

 1. Bạn có một tiền lương là 10.000.000 đồng, hãy tính phần trăm tiền lương của bạn so với mức lương trung bình của một nhân viên là 20.000.000 đồng.

Lời giải: (10.000.000 /20.000.000)x100 = 50%

Cách tính phần trăm giảm giá

Để tính phần trăm giảm giá, cần thực hiện các bước sau:

 1. Tìm tỷ lệ giảm giá: Phần trăm giảm giá là một tỷ lệ của giá trị giảm giá so với giá ban đầu của một sản phẩm hoặc dịch vụ. Tỷ lệ giảm giá được tính bằng cách chia giá trị giảm giá cho giá ban đầu và nhân với 100.
 2. Tính giá trị giảm giá: Để tính giá trị giảm giá, ta nhân tỷ lệ giảm giá với giá ban đầu.
Xem Thêm  Lightroom là gì? Cách tải, cài đặt ứng dụng Adobe Lightroom

Công thức tính phần trăm giảm giá là: Giá trị giảm giá = Giá ban đầu x (Phần trăm giảm giá / 100)

Ví dụ: Nếu một sản phẩm có giá ban đầu là 100.000 đồng và có giảm giá 20%, thì giá trị giảm giá là 100.000 x (20/100) = 20.000 đồng, và giá sau giảm giá là 100.000 – 20.000 = 80.000 đồng.

Cách tính tỉ số phần trăm

Tỉ số phần trăm là một cách để so sánh một số liệu với một giá trị mẫu. Để tính tỉ số phần trăm, cần thực hiện các bước sau:

 1. Tìm giá trị mẫu: Giá trị mẫu là một giá trị đặt trước mà bạn muốn so sánh với một số liệu khác.
 2. Tìm giá trị cần so sánh: Giá trị cần so sánh là một số liệu mà bạn muốn so sánh với giá trị mẫu.
 3. Tính tỉ số phần trăm: Để tính tỉ số phần trăm, ta nhân giá trị cần so sánh cho giá trị mẫu và nhân với 100.

Công thức tính tỉ số phần trăm là: Tỉ số phần trăm = (Giá trị cần so sánh / Giá trị mẫu) x 100

Ví dụ: Nếu giá trị mẫu là 100 và giá trị cần so sánh là 80, thì tỉ số phần trăm là (80/100) x 100 = 80%. Điều này có nghĩa là giá trị cần so sánh là 80% so với giá trị mẫu

Cách tính phần trăm tiền

Để tính phần trăm tiền, bạn cần có hai số: số tiền cần tính phần trăm và số tiền mẫu. Sau đó, bạn tính tỷ lệ phần trăm theo công thức sau:

Phần trăm tiền = (Số tiền cần tính phần trăm / Số tiền mẫu) x 100

Ví dụ: Nếu bạn cần tính phần trăm của 1.000.000 đồng trên một số tiền là 10.000.000 đồng, ta có:

Phần trăm tiền = (1.000.000 / 10.000.000) x 100 = 10%.

Nghĩa là 1.000.000 đồng là 10% trên 10.000.000 đồng.

Cách tính phần trăm của một số

Để tính phần trăm của một số, bạn cần có hai số: số cần tính phần trăm và số mẫu. Sau đó, bạn tính tỷ lệ phần trăm theo công thức sau:

Phần trăm của một số = (Số cần tính phần trăm / Số mẫu) x 100

Ví dụ: Nếu bạn cần tính phần trăm của 100 trên một số là 1000, ta có:

Phần trăm của một số = (100 / 1000) x 100 = 10%.

Nghĩa là 100 là 10% trên 1000.

Cách tính phần trăm trong excel

Trong Excel, có một số cách để tính phần trăm. Một trong những cách dễ dàng nhất là sử dụng hàm “Phần trăm” (Percentage).

Sử dụng hàm “Phần trăm”

 1. Chọn một ô trống để chứa kết quả tính phần trăm.
 2. Nhập công thức =(Số cần tính phần trăm / Số mẫu) * 100.
 3. Nhấn Enter để tính kết quả.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính phần trăm của số 100 trên một số 1000, ta có:

 1. Chọn một ô trống.
 2. Nhập công thức =(100/1000)*100.
 3. Nhấn Enter để tính kết quả.

Kết quả sẽ là 10%.

Trong Excel, có một số công cụ và công thức để tính phần trăm. Một trong những cách thường dùng nhất là sử dụng công thức = (số áp dụng phần trăm) / (số tổng cộng) * 100.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính phần trăm của số 50 trên tổng số 100, bạn có thể sử dụng công thức sau: = 50 / 100 * 100. Kết quả sẽ là 50%.

Bạn cũng có thể sử dụng chức năng “Format Cells” để hiển thị kết quả dưới dạng phần trăm. Để làm điều này, bạn hãy chọn ô chứa kết quả, sau đó chọn “Format Cells” từ menu “Home” và chọn “Percentage” từ tab “Number”.

Trong Microsoft Excel, có nhiều cách để tính phần trăm. Tôi sẽ giải thích một số trong số đó:

 1. Sử dụng hàm phần trăm: Bạn có thể sử dụng hàm phần trăm trong Excel để tính phần trăm của một số. Công thức là =(số áp dụng phần trăm)/(tổng số) * 100.
Xem Thêm  Cách tắt chuột cảm ứng trên Laptop Dell, Hp, Asus

Ví dụ: =(A1/A2)*100 tính toán phần trăm của số trong ô A1 trong tổng số trong ô A2.

 1. Sử dụng công thức tự định nghĩa: Bạn cũng có thể tự định nghĩa công thức để tính phần trăm.

Ví dụ: =A1/(A2)*100 tính toán phần trăm của số trong ô A1 trong tổng số trong ô A2.

Cần lưu ý: Để sử dụng các công thức trên, bạn cần chắc chắn rằng các ô chứa dữ liệu của bạn được định dạng là số.

Trong Excel, có rất nhiều cách để tính phần trăm. Một số phương pháp phổ biến bao gồm:

 1. Sử dụng công thức: Bạn có thể tính phần trăm bằng cách sử dụng công thức. Ví dụ, nếu bạn cần tính phần trăm của một số A so với một số B, bạn có thể sử dụng công thức sau: =A/B * 100%.
 2. Sử dụng chức năng tính toán: Bạn có thể sử dụng chức năng tính toán phần trăm trong Excel, như chức năng “Percentage” trong bảng công cụ “Number”.
 3. Sử dụng biểu đồ: Bạn có thể tạo biểu đồ phần trăm bằng cách chọn một loại biểu đồ tương ứng, như biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột phần trăm.

Cách tính giảm phần trăm

Để tính giảm phần trăm của một số, bạn cần tính số tiền đã giảm và sau đó chuyển sang tỷ lệ phần trăm.

Cách tính:

 1. Tính số tiền đã giảm: Số tiền ban đầu – Số tiền sau khi giảm.
 2. Tính tỷ lệ phần trăm giảm: (Số tiền đã giảm / Số tiền ban đầu) * 100.

Ví dụ: Nếu bạn muốn tính giảm phần trăm của một sản phẩm từ giá ban đầu là 100 đồng đến giá sau khi giảm là 80 đồng, ta có:

 1. Tính số tiền đã giảm: 100 đồng – 80 đồng = 20 đồng.
 2. Tính tỷ lệ phần trăm giảm: (20 đồng / 100 đồng) * 100 = 20%.

Kết quả cho thấy sản phẩm đã giảm 20% so với giá ban đầu.

Cách tính nồng độ phần trăm

Nồng độ phần trăm (percentage concentration) là một đơn vị đo lường cho biết tỷ lệ phần trăm của một chất hữu cơ trong một dung dịch.

Cách tính nồng độ phần trăm của một chất hữu cơ trong một dung dịch là:

 1. Tính tổng khối lượng của tất cả các chất trong dung dịch.
 2. Tính khối lượng của chất hữu cơ trong dung dịch.
 3. Tính tỷ lệ phần trăm của chất hữu cơ trong dung dịch: (Khối lượng của chất hữu cơ / Tổng khối lượng của tất cả các chất trong dung dịch) * 100.

Ví dụ: Nếu một dung dịch có tổng khối lượng là 100 ml và chứa 10 ml chất hữu cơ, nồng độ phần trăm của chất hữu cơ trong dung dịch sẽ là: (10 ml / 100 ml) * 100 = 10%.

Cách tính phần trăm – toán lớp 5

Để tính phần trăm trong lớp 5, các bạn cần học về một số khái niệm cơ bản như số phần trăm, tỷ lệ phần trăm, v.v.

Cách tính phần trăm cụ thể như sau:

 1. Tính phần trăm của một số: Số phần trăm của một số X là X% của một số nào đó Y. Có thể viết dưới dạng công thức X/Y * 100%.

Ví dụ: Nếu X là 30 và Y là 100, thì phần trăm của X là 30/100 * 100% = 30%.

 1. Tính giá trị của một phần trăm: Giá trị của một phần trăm X% của một số Y là X/100 * Y.

Ví dụ: Nếu X là 30% và Y là 100, thì giá trị của phần trăm X là 30/100 * 100 = 30.

Chúc các bạn học tập tốt!

Tỷ lệ phần trăm là gì?

Tỷ lệ phần trăm đại lượng nói về phần có trong một trăm phần đại lượng tổng thể đang chứa nó. Tỷ lệ phần trăm cho biết sự tồn tại bao nhiêu phần trong một trăm tình theo đại lượng tổng.

Ví dụ: Trong một cái rổ đang chứa 10 quả bóng, mỗi quá bóng sẽ là 10% trong tổng số 100% của rổ đang chữa những quả bóng đó. Trường hợp khi ta lấy đi 3 quả bóng trong rổ thì tương đương ta đã lấy 30% quả bóng có trong cái rổ đó.

Xem Thêm  Cách cài đặt Windows 10 (32bit và 64bit) chi tiết nhất

Cách tính phần trăm (%) tăng và giảm giá nhanh

Để có thể tính phần trăm tăng và giảm giá nhanh các bạn cần nắm được công thức tính phần trăm này để áp dụng một cách hợp lý. Trong bài viết này mình sẽ đưa ra những công thức tính toán một cách cụ thể nhất giúp các bạn dễ hiểu hơn.

Công thức tính phần trăm tăng giá nhanh: Số phần trăm tăng = 100% + Số phần trăm được giảm.

Để tính được số tiền phải trả sau khi tăng giá nhanh = Giá tiền gốc x Số phần trăm tăng.

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-2

Công thức tính phần trăm giảm giá nhanh : Số phần trăm giảm = 100% – Số phần trăm được giảm.

Để tính số tiền phải trả sau khi giảm giá nhanh = Giá tiền gốc x Số phần trăm giảm.2

Công thức tính phần trăm tăng giảm khác

Bên cạnh công thức tính phần trăm tăng và giảm giá nhanh bài viết này còn đưa ra thêm cho các bạn một số công thức tính phần trăm tăng giảm khác.

– Công thức tính tốc độ tăng trưởng

Công thức tính tốc độ tăng trưởng của năm sau so với năm trước: Phần trăm tăng trưởng = (Năm sau – Năm trước) / Năm trước x 100 .

Công thức tính tốc độ tăng giá: Phần trăm tăng giá bán = (Giá sau – Giá trước) / Giá trước x 100.

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-3

– Công thức tính tỷ lệ hoàn thành

Ta có công thức tính tỷ lệ hoàn thành: Phần trăm đã hoàn thành = Doanh thu đã đạt được / Doanh thu đặt ra x 100.

– Công thức tính phần trăm hàng hóa

Để tính được phần trăm hàng hóa: Số tiền giảm = Số phần trăm x giá / 100.

– Công thức tính lãi suất ngân hàng

Công thức tính lãi suất ngân hàng năm: Tiền lãi = (Số tiền gửi x lãi suất năm) x (Số ngày gửi / 365 ngày) Hoặc Tiền lãi = Số tiền gửi x (Lãi suất năm / 12 tháng) x Số tháng gửi.

Công thức tính lãi suất ngân hàng tháng: Tiền lãi tháng = (Số tiền gửi x Lãi suất năm) / 12 tháng.

– Công thức tính phần trăm chiếm trên tổng số

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-4

Đây là công thức khá phổ biến mà các bạn có khả năng gặp phải khá nhiều trong cuộc sống. Để tính được ta có công thức tính phần trăm trên tổng số:

Phần trăm của thông tin cần tính = Số liệu của thông tin cần tính / (Số liệu thông tin cần tính + Số liệu của những thông tin khác) x 100.

– Công thức tính % tăng trưởng năm sau so với năm trước

Công thức: %(Tăng trưởng, lợi nhuận…) = (Năm sau – Năm trước)/Năm trước * 100

Ví dụ:

Ngày 22/5/2017 cửa hàng bạn bán chiếc bút bi với giá là 3.000 VNĐ

Một tháng sau 22/6/2017 chiếc bút bi đó nhưng bán với giá 5.000 VNĐ.

Chiếc bút bi tăng bao nhiêu phần trăm (%) so với một tháng trước đó.

Cách tính:

Công thức: [(Giá-tháng-trước – Giá-tháng-sau) / Giá tháng trước ] x 100

Tỷ lệ % tăng giá tháng 6 so với tháng 5 sẽ là: [(5.000 – 3.000) / 3.000] * 100 = 66,67 %

– Công thức tính lãi suất hàng tháng

Số tiền lãi mỗi tháng = Số tiền gửi x Lãi suất(%năm)/12

Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-5

Dựa vào công thức trên ta tính được số tiền hàng tháng nhận được từ 500.000.000:

500.000.000 * (7/100/12) = 2.916.666 VNĐ.

Số tiền nhận được hàng tháng là 2.916.666 VNĐ.

Xem thêm: Cách học bảng cửu chương nhân chia từ 2 đến 9 nhanh nhất

Trên đây là một số cách lý giải về phần trăm và tỷ lệ phần trăm. Cách tính và công thức tính phần trăm tăng, giảm giá nhanh và một số công thức tính phần trăm tăng giảm khác mà các bạn có thể đọc và sử dụng chúng một cách dễ dàng trong khi làm việc hoặc phục vụ công việc học tập của mình.

Bài Liên Quan: