STT đàn bà hư, CAP chửi đàn bà lăng nhăng

Đàn bà hư, đàn bà lẳng lơ ngoại tình muôn thuở là chủ đề bàn tán của xã hội. Chỉ cần người đời phát hiện chuyện lăng nhăng của đàn bà có chồng đều bị …