Xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ

Bạn đang có ý định sinh con vào năm nay hoặc năm sau, bạn có biết sinh con hợp tuổi bố mẹ sẽ mang lại nhiều may mắn cho con và cả gia đình mình. Công cụ xem tuổi sinh con được các chuyên gia hàng đầu về tử vi tại NgayAm.com sẽ giúp cho bố mẹ xem chính xác năm mà mình muốn sinh con để có kết quả tốt nhất.

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Canh Tý - 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Đoài

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Tý   => Lục xung 0/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Tý   => Lục hại 0/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Canh   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Canh   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Đoài   => Hoạ Hại (không tốt) 0/2 điểm
Mẹ Càn – Con Đoài   => Sinh Khí (tốt) 2/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Kim   => Bình 1/2 điểm
Kết Luận: Tổng 9/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai trong năm 2020 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái năm 2020 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Canh Tý - 2020

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Cấn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Tý   => Lục xung 0/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Tý   => Lục hại 0/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Canh   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Canh   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Cấn   => Ngũ Quỷ (không tốt) 0/2 điểm
Mẹ Càn – Con Cấn   => Thiên Y (tốt) 2/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc 0/2 điểm
Mẹ Kim – Con Thổ   => Tương Sinh 2/2 điểm
Kết Luận: Tổng 8/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái trong năm 2020 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Tân Sửu - 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Sửu   => Lục hại 0/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Sửu   => Lục xung 0/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Tân   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Tân   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Càn   => Lục Sát (không tốt) 0/2 điểm
Mẹ Càn – Con Càn   => Phục Vị (tốt) 2/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Kim   => Bình 1/2 điểm
Kết Luận: Tổng 9/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai trong năm 2021 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái năm 2021 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Tân Sửu - 2021

Mệnh: Bích Thượng Thổ

Cung: Ly

Niên mệnh năm sinh: Hỏa

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Sửu   => Lục hại 0/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Sửu   => Lục xung 0/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Tân   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Tân   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Ly   => Phúc Đức (tốt) 2/2 điểm
Mẹ Càn – Con Ly   => Tuyệt Mạng (không tốt) 0/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Thổ   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Hỏa   => Tương Khắc 0/2 điểm
Mẹ Kim – Con Hỏa   => Tương Khắc 0/2 điểm
Kết Luận: Tổng 6/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái trong năm 2021 là hơi xấu để sinh con

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Nhâm Dần - 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Dần   => Tam hợp 2/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Dần   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Nhâm   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Tân – Con Nhâm   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Khôn   => Tuyệt Mạng (không tốt) 0/2 điểm
Mẹ Càn – Con Khôn   => Phúc Đức (tốt) 2/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc 0/2 điểm
Mẹ Kim – Con Thổ   => Tương Sinh 2/2 điểm
Kết Luận: Tổng 14/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai trong năm 2022 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái năm 2022 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Nhâm Dần - 2022

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Dần   => Tam hợp 2/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Dần   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Nhâm   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Tân – Con Nhâm   => Bình 1/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Khảm   => Phục Vị (tốt) 2/2 điểm
Mẹ Càn – Con Khảm   => Lục Sát (không tốt) 0/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Thủy   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Kim – Con Thủy   => Tương Sinh 2/2 điểm
Kết Luận: Tổng 15/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái trong năm 2022 là rất tốt để sinh con, xin chúc mừng vợ chồng bạn, vì thế hãy cố gắn sinh con trong năm này

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nam

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Quý Mão - 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Tốn

Niên mệnh năm sinh: Mộc

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Mão   => Lục phá 0/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Mão   => /2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Quý   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Quý   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Tốn   => Sinh Khí (tốt) 2/2 điểm
Mẹ Càn – Con Tốn   => Họa Hại (không tốt) 0/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Mộc   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Kim – Con Mộc   => Tương Khắc 0/2 điểm
Kết Luận: Tổng 11/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Trai trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con

Luận giải chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái năm 2023 có hợp nhau hay không?

Tuổi ChaTuổi MẹTuổi Con: Nữ

Năm: Canh Ngọ - 1990

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Khảm

Niên mệnh năm sinh: Thủy

Năm: Tân Mùi - 1991

Mệnh: Lộ Bàng Thổ

Cung: Càn

Niên mệnh năm sinh: Kim

Năm: Quý Mão - 2023

Mệnh: Kim Bạch Kim

Cung: Khôn

Niên mệnh năm sinh: Thổ

Luận giải về Địa chi:
Cha Ngọ – Con Mão   => Lục phá 0/2 điểm
Mẹ Mùi – Con Mão   => /2 điểm
Luận giải về Thiên can:
Cha Canh – Con Quý   => Bình 1/2 điểm
Mẹ Tân – Con Quý   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Cung mệnh:
Cha Khảm – Con Khôn   => Tuyệt Mạng (không tốt) 0/2 điểm
Mẹ Càn – Con Khôn   => Phúc Đức (tốt) 2/2 điểm
Luận giải về Mệnh:
Cha Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Mẹ Thổ – Con Kim   => Tương Sinh 2/2 điểm
Luận giải về Niên mệnh năm sinh (Mệnh quái):
Cha Thủy – Con Thổ   => Tương Khắc 0/2 điểm
Mẹ Kim – Con Thổ   => Tương Sinh 2/2 điểm
Kết Luận: Tổng 11/20 điểm: Chồng Canh Ngọ vợ Tân Mùi sinh con Gái trong năm 2023 là tương đối tốt để sinh con

Từ xưa đến nay, người ta quan niệm rằng tuổi con cái hợp với bố mẹ sẽ giúp cho cuộc sống gia đình yên ấm, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công và thuận lợi trên con đường sau này. Ngược lại, nếu tuổi bố mẹ khắc với tuổi con cái sẽ dẫn đến nhiều điều không may mắn trong cuộc sống như bố mẹ bất hòa với con cái, gia đình thường hay xung đột, mâu thuẫn, công việc làm ăn của bố mẹ không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, con cái khó thành công trong cuộc sống. Cho nên trước khi sinh con, các ông bố bà mẹ thường đắn đo suy tính thật kỹ để lựa chọn năm sinh con hợp tuổi bố mẹ để mong cuộc sống tương lai của gia đình được êm ấm, hạnh phúc, con cái công thành danh toại.

Quý bạn sử dụng công cụ xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ để mang lại những sự khởi đầu suôn sẻ, tốt đẹp nhất. Quý bạn chỉ cần nhập đầy đủ các thông tin năm sinh của bố mẹ, năm sinh mà bố mẹ mong muốn sinh con, giới tính con. Công cụ xem tuổi sinh con sẽ giúp quý bạn dựa theo các yếu tố ngũ hành, cung mệnh, thiên can, địa chi để lý giải và chọn ra được năm sinh con phù hợp nhất.

Xem tuổi sinh con hợp tuổi bố mẹ-1

Việc chọn tuổi sinh con đối với mỗi gia đình là cực kỳ quan trọng, cho dù đó là con đầu lòng hay con thứ. Con cái sống chung cả đời với bố mẹ, mỗi đứa con ra đời sẽ có tầm ảnh hưởng lớn và làm thay đổi vận mệnh của quý bạn.

Xem Thêm  Xem tử vi năm 2020 cho tuổi Quý TỴ sinh năm 1953 Nam Mạng

Có nhiều người sinh con hợp tuổi bố mẹ, cuộc sống trở nên giàu có, thịnh vượng, phát tài, con cái ngoan ngoãn, thành công trong cuộc sống. Cũng có nhiều trường hợp gia đình ly tán giữa bố mẹ với con cái, khổ cực, cuộc sống khó khăn vì tuổi con khắc tuổi bố hoặc mẹ. Thế nên, để cuộc sống gia đình được hòa thuận, êm ấm, hạnh phúc, thịnh vượng thì trước khi sinh con, bố mẹ nên có sự lựa chọn kỹ càng trong việc xem tuổi sinh con, vì nó quyết định đến cuộc sống của con cái mình sau này.

Những thông tin trên đây mang tính chất tham khảo, những người đã có con cái đừng nên quá lo lắng nếu thấy tuổi bố mẹ không hợp với con mình. Quý bạn có thể tìm được nhiều phương pháp hóa giải khi tuổi con khắc tuổi bố mẹ để cuộc sống gia đình hạnh phúc, thuận hòa hơn.

Bài Liên Quan: