Thơ 4 chữ ngắn hay ý nghĩa nhất

Thơ 4 chữ là một thể thơ dân gian thường thấy trong các bài vè, đồng dao, cao dao, tục ngữ. Nội dung của thơ 4 chữ khá gần gũi với cuộc sống hằng ngày …