Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất

Giấy xác nhận hạnh kiểm là giấy tờ chứng minh tại địa phương bạn vi phạm hoặc không vi phạm pháp luật được công an tại địa phương chứng nhận. Các tổ chức, công ty thường yêu cầu loại giấy tờ này khi làm nộp đơn xin việc trong hồ sơ xin việc. Sau đây là mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm nhiều người thường dùng, bạn có thể tải về máy tính và in ra sử dụng.

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm mới nhất-1

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm

Các thông tin phải có trong giấy xác nhận hạnh kiểm

Thông tin cá nhân

Trong giấy tờ này cần có thông tin chi tiết như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, dân tộc, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.

Mục đích xin xác nhận

Bạn xin giấy xác nhận hạnh kiểm từ cơ quan công an với mục đích gì? ví dụ như làm hồ sơ xin việc làm.

Dấu đỏ xác nhận của địa phương

Với mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm khi có dấu đỏ của địa phương. Sau khi viết đầy đủ thông tin cá nhân với các mục liên quan, chờ xác nhận của địa phương sau đó mới được đóng dấu đỏ.

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi: Công an Phường (Xã): ……………

Quận (Huyện): ………………………

Tôi tên là:……………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………

Xem Thêm  Cách nuôi cá koi nhanh lớn, không bị chết

Nơi sinh:……………………………

Quê quán:………………………………. Dân tộc:…………………

Địa chỉ thường trú: …………………………

Địa chỉ tạm trú:………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:……………………

Cấp ngày:…………………………Tại:……………………

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương……….

Nay tôi làm đơn xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ sung vào hồ sơ xin việc tại Công ty ……………………….

Ngày……….. tháng……….năm 200……

Xác nhận của địa phương                                                                                                                        Kính đơn

 

Đơn xin xác nhận hạnh kiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi: Công an Phường (Xã): ………………..

Quận (Huyện): …………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………

Nơi sinh: ………………………………………………………

Nguyên quán: ………………………………… Dân tộc: ………………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ………………Cấp ngày: ………………….. Tại: ………………………..

Kính mong Công an phường (xã) xác nhận về hạnh kiểm của tôi: từ trước đến nay bản thân tôi không có vi phạm pháp luật, không có tiền án tiền sự, không có vi phạm về an ninh trật tự tại địa phương.

Xem Thêm  Chó Akita - biểu tượng của sự trung thành

Lý do bổ sung vào hồ sơ: ………………………………

Tôi cam kết lời khai trên là đúng sự thật, nếu có sai trái, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………, ngày….tháng….năm…..

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN                                                                                            NGƯỜI KHAI KÍ TÊN

Tải về mẫu sử dụng

Tải về đơn xin xác nhận hạnh kiểm: tại đây

Tải về giấy xác nhận hạnh kiểm: tại đây

Như vậy, với mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm là giấy tờ quan trọng chứng minh nhân thân tại địa phương, có đóng dấu đỏ của địa phương nơi cư trú.

Bài Liên Quan: