Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình quang hợp

Cây cối dường như đã trở thành một điều rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta, bằng minh chứng cho thấy là cây cối đem lại rất nhiều lợi ích cho quá trình hô hấp của con người diễn ra tốt hơn.Thế nhưng bạn có bao giờ tự hỏi quá trình quang hợp của cây như thế nào không, các yếu tố ảnh hưởng là những gì. Cùng WIKI tìm hiểu nhé!

Nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình quang hợp

Đi vào phần tổng thể nhất là sẽ có tất cả 6 yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quang hợp:

 1. Ánh sáng:

Cường độ ánh sáng:

Có hai khái niệm mà ta quan tâm tới đó là:

  • Tại điểm mà cường độ ánh sáng tối thiểu để quang hợp cân bằng với cường độ hô hấp được gọi là điểm bù ánh sáng
  • Cường độ ánh tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại được gọi là điểm bảo hòa ánh sáng

Suy ra: Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng → thì cường độ quang hợp cũng tăng.

Quang phổ ánh sáng:

– Quang hợp diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím.
+ Tia xanh tím kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin
+Tia đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohidrat.

Xem Thêm  Token là gì? Token được sử dụng như thế nào?

Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình quang hợp-1

2. Nồng độ CO2:

– Số liệu 0.008-0.01% là khả năng nồng độ CO2 thấp nhất mà cây quang hợp được.

– Nồng độ CO2, lúc đầu cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận sau đó tăng chậm chó đến trị số bảo hòa CO2, vượt qua trị số đó cường độ quang hợp giảm.

Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình quang hợp-2

3. Nước:

-Nếu cây thiếu khoảng 40-60% thì quá trình quang hợp sẽ giảm hoặc bị ngưng trì trệ

-Khi thiếu nước cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm.

4. Nhiệt độ:

-Nhiệt độ có ảnh hưởng đến quá trình phản ứng enzim của cây. Dù nhiệt độ ở vị trí cực đại hay cực tiểu đều làm ngưng việc quang hợp.

Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình quang hợp-3

5. Nguyên tố khoáng:

– Tham gia cấu thành enzim và diệp lục.
– Điều tiết độ mở của khí khổng.
– Liên quan đến quang phân li nước.

Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình quang hợp-4

6. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo:

Yếu tố này có thể khắc phục được các nhược điểm của tự nhiên.

Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình quang hợp-5

Bài Liên Quan: